създаване

 • “Ретеком” е създадено през 1999 г. като ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ,
  вписано в Бургаски окръжен съд с фирмено дело N2036/23.06.1999 г.

 • През 2007 г. дружеството взема решение да се слее със “СкатТВ”ООД.С решение N2 от 24.07.2007 г. БОС вписва в Търговския регистър “Скат-Ретеком”ООД.

 • Фирмата е с адрес на регистрация: гр.Св.Влас ул.Стара Планина N35
  и адрес на управление: гр.Св.Влас ул.Одеса1

 • Управлява се от Иван Христов Пеев и Петьо Савов Георгиев заедно и поотделно.

 • предмет на дейност

 • Производство ,експлоатация и монтаж на кабелни системи и излъчване на телевизионни и радио прoграми по тях при спазване на изискванията на закона и след получаване на необходимите разрешения - лицензN201-04928-01 от 05.11.2007г.
 • Покупка на стоки или други вещи в първоначален ,преработен или обработен вид в страната и чужбина.
 • Продажба на стоки от собствено производство
 • Търговско посредничество и представителство
 • Комисионни,спедиционни и превозни сделки
 • Строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, маркетингови и консултантски услуги
 • основна дейност

  1.Експлоатация и монтаж на кабелни системи


  Нашата фирма започва своето развитие като кабелна телевизия предлагаща телевизионен пренос през коаксиална мрежа. В следствие на бързото развитие на технологиите за оптичен пренос, както и на всекидневно нарастващият брой абонати, все повече се налага използването смесената
  оптично-коаксиална мрежа. До 2005 година кабелната телевизия предлага традиционна кабелна телевизия с аналогови канали.
  С навлизането на по-нови технологии, както и увеличеното търсене на все по-нови и по-комплексни услуги от страна на потребителите, кабелната мрежа на “Скат-Ретеком” търпи съществени промени в технологията за пренос. Магистралната мрежа е разположена подземно, което гарантира високо качество на предоставяните услуги и защита от лоши климатични условия.

  2.Структурно окабеляване,изграждане и подръжка на слаботокови мрежи


  Нашата фирма работи в сферата на комплексното проектиране, реконструкция, модернизация и строително – монтажни работи в областта на телекомуникациите, изграждане на телекомуникационни мрежи  предаване на данни, гласова телефония и интернет, телекомуникационни мрежи за сгради и помещения, изграждане на слаботокови инсталации, структурни и вътрешни кабелни мрежи както
  и строително – монтажни работи и реконструкция по далекосъобщителната преносима мрежа.

  реалезирани обекти

  Основен принцип при работата на дружеството ни е професионализмът и постоянен стремеж към подобряване качеството на извършваните услуги.Фирмата е обезпечена изцяло с необходимата за дейността ни складово-материална база, механизация, транспорт и измервателна апаратура. Колективът ни е изграден изключително от висококвалифицирани специалисти с богат опит в областта на комуникационното строителство.Главната ни цел при реализирането на обектите е качество, надежност и коректно удовлетворяване изискванията на клиентите, съобразени с техническите изисквания. Поради тези причини, както и благодарение на работата на високо квалифицирания персонал работещ във фирмата, темповете на равитие стават все по-динамични услугите по-разновидни , а клиентите............. преценете сами...

  През годините от 1999 до 2010 г.компанията е реализирала абсолютно всички обекти на  “Диневи Груп”