Всъздаване:

"Ретеком" е създадено през 1999 г. като ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ,

писано в Бургаски окръжен съд с фирмено дело N2036/23.06.1999 г.

През 2007 г. дружеството взема решение да се слее със “СкатТВ”ООД.С решение N2 от 24.07.2007 г. БОС вписва в Търговския регистър “Скат-Ретеком”ООД.

Фирмата е с адрес на регистрация: гр.Св.Влас ул.Стара Планина N35 и адрес на управление: гр.Св.Влас ул.Одеса1

Управлява се от Иван Христов Пеев и Петьо Савов Георгиев заедно и поотделно.

предмет на дейност:

Производство ,експлоатация и монтаж на кабелни системи и излъчване на телевизионни и радио прoграми по тях при спазване на изискванията на закона и след получаване на необходимите разрешения - лицензN201-04928-01 от 05.11.2007г.

Покупка на стоки или други вещи в първоначален ,преработен или обработен вид в страната и чужбина.

Търговско посредничество и представителство

Комисионни,спедиционни и превозни сделки

Строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, маркетингови и консултантски услуги

основна дейност:

1.Експлоатация и монтаж на кабелни системи

Нашата фирма започва своето развитие като кабелна телевизия предлагаща телевизионен пренос през коаксиална мрежа.

В следствие на бързото развитие на технологиите за оптичен пренос, както и на всекидневно нарастващият брой абонати, все повече се налага използването смесената оптично-коаксиална мрежа.

До 2005 година кабелната телевизия предлага традиционна кабелна телевизия с аналогови канали.

навлизането на по-нови технологии, както и увеличеното търсене на все по-нови и по-комплексни услуги от страна на потребителите, кабелната мрежа на “Скат-Ретеком” търпи съществени промени в технологията за пренос. Магистралната мрежа е разположена подземно, което гарантира високо качество на предоставяните услуги и защита от лоши климатични условия.

  • OBSHTI_USLOVIA
  • OBSHTI_USLOVIA_Mobile/SmartTV